Veri Sahibi Başvuru Formu

 1. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

  KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

   

  Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusuyla,
  • Noter vasıtasıyla,
  • İadeli Taahhütlü posta yoluyla
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

   

  Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. Aşağıda belirtilen yolların takip edilmemesi halinde kimlik tespiti yapılamaması veya kötü niyetli 3.kişilerin kimlik sahteciliği yapmasından şüphelenilmesi halinde yapılan yanlış başvurulara cevap verilmeyecektir. Hatalı ve eksik yapılan başvurulardan dolayı cevap verilmemesi halinde sorumluluk başvurucuya ait olup, şirketimiz olarak kanundan doğan kişisel verileri koruma yükümlülüğümüz kapsamında kimliği tespit edilemeyen veya kötü niyetli 3. Kişilere bilgi paylaşımı yapılamamaktadır.

   

  Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

   

  Mustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No: 6/8 Söğütözü/Çankaya/ Ankara. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  Noter vasıtasıyla tebligat Mustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No: 6/8 Söğütözü/Çankaya/ Ankara. Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   

  İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla

   

  Mustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No: 6/8 Söğütözü/Çankaya/ Ankara. Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   

  “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

   

   

  elitenaturel@hs05.kep.tr

  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   

   

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

   

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız. (URL bağlantısı)

Top