Sertifikalarımız:

NEDEN ULUSLARARASI SERTİFİKALI ÜRÜNLER?

Sertifikalı organik ürünler üretilirken zararlı hiçbir kimyasal bulunmadığı ve kimyasal kalıntıya sahip olmadığı için sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez. ABD’de yapılan araştırmalar bu zararlı maddelerde “herbicides”ların % 60, “fungides” ların %90 ve “insecticides”ların ise % 30’unun potansiyel olarak kanserojen etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Uluslararası sertifikali organik ürunler çevre sağlığı için de önemlidir. Organik tarımda doğaya aykırı hiçbir madde bulunmaz, hava ve su zararlı, kimyasallar ile kirletilmez. Organik-Ekolojik Tarımın güvenilir bir şekilde uygulanabilmesi, ancak sürekli ve etkili denetimle mümkün olabilir. Tanm ürününün yetiştiği topraktan baslayıp, hasatta elde edilen ürüne, bu ürünün depolanmasına, ambalajlanmasına ve satılmasına kadar olan süreç içindeki her halkanın uluslararası yönetmelik ve normlara göre denetlenmesi gerekmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Turkiye’de de bu görevi uluslararası denetleme kurulusları üstlenmiş ve sadece bu yönetmelik ve normlara uygun şekilde üretim yapan firmalara sürekli ve kapsamlı yapılan kontroller sonucunda sertifika düzenlemeye yetkili kılınmışlardır. Bir başka deyişle, sadece bu firmalarca sertifikalanmış ürünlerin organik-ekolojik tarımla üreretilmis olduklarının garantisi vardır. Elite Naturel ürünleri, uluslararası Alman denetleme kuruluşu olan Kiwa BCS Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri tarafından organik sertifikalarımızın getirdiği standartlara göre denetlenmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Top
.newserver